Sekapur Sireh

MOHD AMIN BIN MAKTAR..Merupakan Syariah Registared Financial Planner yang begitu aktif mengadakan Seminar dan Bengkel mengenai pengurusan Kewangan dengan memperkenalkan teknik mencari `WHAT YOUR`S NUMBER`.

Terbitan Terbaru.

TEKNIK MERANCANG KEWANGAN..Sebuah buku panduan teknik merancang Kewangan bagi isi rumah untuk semua golongan rakyat Malaysia khususnya.Ramai di antara mereka masih belum memahami sepenuhnya berkenaan dgn kaedah merancang kewangan secara ideal dan sistematik

Seminar Terkini

Dalam proses untuk mengembangkan muamalat Islam melalui perniagaan takaful serta instrumen kewangan yang berkaitan. Peningkatan kos sara hidup yang semakin ketara menyebabkan kuasa membeli semakin menyusut. Walaupun mempunyai kerja tetap tetapi ramai yang masih bergelut untuk mengimbangi dengan perbelanjaan dan kos saraan keluarga.